Designed by Photo & Design

Copyright © 2021 Kancelaria Herbert Kawecki 

kontakt, umów się na spotkanie, kancelaria

Przejdź

KONTAKT

Kancelaria

Umów się na spotkanie

Pomoc prawna on-line

ADRES:

 

ul. Stefana Batorego 48/408

41-506 Chorzów

 

 

NIP: 9462614758

TELEFON:

 

+48 668 414 887

 

E-mail:

 

biuro@kancelaria-kawecki.pl

RADCY PRAWNI

ON-LINE

 

 • analiza umowy zawartej z ubezpieczycielem,

 • reprezentacja klienta na etapie przedsądowym oraz w toku postepowania sądowego,

 • odzyskiwanie od ubezpieczyciela nadpłaconych kwot poniesionych tytułem nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych.

POLISOLOKATY

 

 • analiza sytuacji klienta pod kątem spełnienia warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej,

 • opracowanie strategii postępowania z uwzględnieniem skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej,

 • pomoc w przygotowywaniu niezbędnej w sprawie dokumentacji, ustaleniu kręgu wierzycieli oraz innych istotnych okoliczności postępowania,

 • przygotowanie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

 • reprezentacja w toku postepowania przed sądem upadłościowym,

 • wsparcie w kontaktach z wierzycielami, syndykiem oraz innymi uczestnikami postępowania upadłościowego.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

 

 

 

 • za doznaną krzywdę (szkodę) w wyniku wypadku,

 • za śmierć osoby bliskiej w wyniku wypadku,

 • za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia,

 • z tytułu błędów medycznych,

 • za szkodę w ramach ubezpieczenia AC i OC,

 • z tytułu kosztów najmu auta zastępczego z OC sprawcy szkody,

 • od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG),

 • z tytułu ubezpieczenia NNW,

 • z tytułu wypadków losowych – spowodowanych np. niedoskonałościami nawierzchni lub czynnikami atmosferycznymi,

 • za tzw. zmarnowany urlop,

 • za wypadki przy pracy,

 • z tytułu wypadków w gospodarstwie rolnym.

ODSZKODOWANIA

I ZADOŚĆUCZYNIENIA

 • analiza zawartej z bankiem umowy kredytowej, w tym wyliczenie nadpłaty,

 • reprezentacja klienta na etapie przedsądowym oraz w toku postepowania sądowego w sprawach o unieważnienie umów kredytowych: kredyty indeksowane i kredyty denominowane,

 • przekształcanie kredytów frankowych w kredyty złotówkowe (odwalutowanie kredytu),

 • odzyskiwanie od banku nadpłaconych rat.

KREDYTY FRANKOWE

Radca Prawny, a także członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (nr wpisu Kt-4423).

HERBERT KAWECKI

 

Jestem radcą prawnym, a także członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (nr wpisu Kt-4423). Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie.

 

W swojej dotychczasowej pracy skupiałem się na bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, spółdzielni, a także osób fizycznych. Współpracuję z kancelariami prawnymi z całego kraju, jak również specjalistami innych dziedzin: notariuszami, tłumaczami przysięgłymi, komornikami czy księgowymi.

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu posiadam umiejętności oraz wiedzę niezbędne do świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa: karnego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, pracy oraz gospodarczego. Zajmuję się również obsługą prawną firm i obrotu gospodarczego, a także upadłością konsumencką.

 

Doradzam w wielu dziedzinach prawa. Obsługuję zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Oferowane przez mnie wsparcie obejmuje zarówno poradnictwo prawne jak również reprezentację na etapie przedsądowym, w toku postępowań sądowych, oraz bieżącą obsługę prawną prowadzonej przez klientów działalności (projekty i opiniowanie umów, opracowywanie regulacji wewnętrznych, negocjacje z partnerami biznesowymi, windykacja należności), w tym w formie kompleksowego outsourcingu usług prawniczych w formie on-line.

Pomoc prawna on-line

Moja Oferta

 

 • stwierdzenie nabycia spadku,

 • dział spadku (połączony ze zniesieniem współwłasności),

 • zachowek,

 • odrzucenie spadku przez małoletniego,

 • odpowiedzialność za długi spadkowe,

 • odrzucenie spadku przez osoby zamieszkałe poza granicami Polski.

PRAWO SPADKOWE

 

 

 

 • rozwód: bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie,

 • separacja,

 • alimenty, także na współmałżonka,

 • władza rodzicielska i kontakty z dziećmi,

 • miejsce pobytu dziecka,

 • podział majątku.

ROZWODY

 

 • doradztwo w zakresie tworzenia spółek,

 • reprezentacja przed sądem rejestrowym (zakładanie spółki, zmiany w spółce),

 • opracowywanie wewnętrznych dokumentów regulujących działanie spółki,

 • doradztwo w zakresie zmian w umowach i statutach spółek (przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego),

 • wsparcie prawne organów spółek prawa handlowego (posiedzenia, zgromadzenia, uchwały, protokoły),

 • sprzedaż udziałów w sp. z o.o.,

 • likwidacja spółek.

PRAWO SPÓŁEK

OFERTA

Kancelaria Radcy Prawnego


PRAWO PO TWOJEJ STRONIE !

 1. de
 2. pl
 3. en